013-351210 info@bigstore.se

BigStores Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver de personuppgifter som samlas in eller behandlas när du använder BigStores webbplats. Den beskriver även hur dina personuppgifter används, delas och skyddas samt de olika val du har beträffande dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss gällande detta.


Vilka personuppgifter samlar vi in och när?

Vi ber dig att tillhandahålla vissa personuppgifter för att vi ska kunna leverera de produkter eller tjänster som du önskar. Exempelvis när du gör ett köp, kontaktar vår kundtjänst, deltar i tävlingar, signar upp dig på vårt nyhetsbrev eller använder vår webbplats.

Dessa personuppgifter samlas in vid olika tillfällen:

• Kontaktuppgifter inklusive namn, e-post, telefonnummer samt mottagar- och faktureringsadress.
• Inloggnings- och kontoinformation, inklusive elektronisk signatur, lösenord och unikt användar-ID. (Eventuellt för framtiden)
• Personliga uppgifter inklusive kön, hemstad, födelsedatum och inköpshistoria.
• Betalnings- eller kreditkortsinformation.
• Bilder, foton och videoklipp.
• Personliga preferenser inklusive din önskelista samt marknadsförings- och cookiepreferenser.

När du interagerar med vår webbplats samlas vissa data automatiskt upp från din enhet eller webbläsare. Mer information om dessa metoder ingår i avsnittet ”Cookies och Pixel-taggar” i denna integritetspolicy enligt nedan. Dessa personuppgifter inkluderar:

• Enhets-ID, samtalsaktivitet, nätverksåtkomst, lagringsinformation och batteri-information.
• Cookies, IP-adresser, webb-adresser, data som identifierar din webbläsare och version, och web-beacons och taggar som finns tillgängliga på dina enheter.

Hotjar och dess användning på webbplatsen

Denna webbsida använder Hotjar, ytterligare en webbanalystjänst, som komplement till Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Hotjar, Ltd.

Hotjar använder "cookies" likt Google, för att kunna analysera hur du använder webbsidan.
Informationen som genereras av en sådan cookie (inklusive din IP-adress) lagras på servrar hos Hotjar inom EU.

Hotjar kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Vid kulturförvaltningens behov samlar Hotjar även in namn och e-postadress. Då detta sker kommer du att informerar om det separat på webbsidan om detta.

Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Hotjar behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.
 

Varför och hur vi använder dina personuppgifter?

För att tillhandahålla funktionerna för webbplatsen och de tjänster du efterfrågar

•  När du använder vår webbplats använder vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den efterfrågade produkten eller tjänsten. Om du tillexempel gör ett köp på www.BigStore.se eller deltar i en tävling/kampanj använder vi de kontaktuppgifter du försett oss med för att kommunicera med dig om inköp, händelser eller marknadsföring.
•  Om du kontaktar vår kundtjänst så använder vi dina personuppgifter (t.ex. leverans- eller betalningsinformation) eller information om den produkt du har köpt, för att hjälpa dig att lösa det du efterfrågar.
•  I flera fall där du använder funktioner på vår webbplats så kan du behöva förse BigStore med ytterligare uppgifter eller samtycke för att använda dessa särskilda funktioner.

För att kommunicera information om våra produkter, tjänster, evenemang och för andra marknadsföringsändamål

När du samtycker kommer vi att skicka ut marknadsföring och nyheter avseende BigStores produkter, tillställningar och andra kampanjer. Du kan välja att ta tillbaka ditt samtycke när du vill.

Om du är en befintlig kund hos BigStore (exempelvis om du har gjort tidigare beställningar hos oss) kan vi använda de kontaktuppgifter som du tidigare har lämnat för att marknadsföra BigStores produkter eller tjänster om tillåtet enligt gällande lag (förutsatt att du inte valt bort detta). I annat fall ber vi om ditt samtycke för att skicka dig marknadsföringsinformation.

Vi kan komma att använda information som du tillhandahåller oss samt information från andra BigStore-produkter eller tjänster - till exempel din användning av webbplatsen och dina besök på BigStores webshop eller från ditt deltagande i BigStore evenemang och tävlingar genom att anpassa kommunikation om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig.

För att driva, förbättra och behålla vår verksamhet, produkter och tjänster

Vi använder de personuppgifter som du tillhandahåller oss för att bedriva vår verksamhet. Exempelvis när du gör ett inköp använder vi denna information i vår redovisning, revision och andra interna funktioner. Vi kan komma att använda personuppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster för att förbättra användarupplevelsen och hjälpa oss att diagnostisera problem med teknik och service samt administrera vår webbplats.

För att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Vi kan också använda personuppgifter om hur du använder vår webbplats för att förhindra eller upptäcka bedrägerier, missbruk, olagliga användning och överträdelser av våra användarvillkor, samt för att följa domstolsbeslut, myndighetsförelägganden eller tillämplig lag.

För allmänna analysändamål

Vi använder information om hur våra besökare använder vår webbplats och tjänster för att förstå kundbeteende eller preferenser. Till exempel kan vi använda information om hur besökare på BigStore.se söker efter och hittar produkter för att bättre förstå de bästa sätten att organisera och presentera produktutbud i våra butiker.

Andra syften

Vi kan även använda dina personuppgifter på andra sätt och meddelar då detta vid den aktuella tidpunkten samt inhämtar samtycke där så är nödvändigt.

Rättslig grund

Vid behandling av dina personuppgifter stödjer vi oss på en viss rättslig grund, beroende på hur du interagerar med vår webbplats.

När du handlar produkter från vår webbplats behöver vi dina personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag till dig. Exempelvis behöver vi dina betalnings- samt kontaktuppgifter för att kunna hantera och leverera din beställning.

Vi stödjer också vår behandling på annan rättslig grund, såsom våra berättigade intressen som näringsidkare, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att skydda dina grundläggande intressen.


Tillgängliggörande/delning av dina personuppgifter

BigStore delar dina personuppgifter med:

Tredje parts leverantörer som behandlar personuppgifter för BigStores räkning, till exempel för att behandla kreditkort och betalningar, frakt och leveranser, hantera och tillhandahålla service beträffande data, distribuera e-post, analys, hantera varumärkes- och produktreklam samt administrera vissa tjänster och funktioner. När vi använder tredjepartsleverantörer ingår vi avtal som kräver att de genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändig för att: (i) följa en myndighetsbegäran, domstolsbeslut eller tillämplig lag, (ii) förhindra olaglig användning av vår webbplats eller överträdelser av vår webbplats och användarvillkoren och för vår policy, (iii) försvara oss mot tredje parts krav och (iv) hjälpa till med bedrägeribekämpning eller utredning (t.ex. om varumärkesförfalskning och piratkopiering).

Med tredje part i fall där du har givit samtycke.

Vi kan också överföra personuppgifter som vi har om dig om vi säljer eller överlåter hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, avknoppning av bolag, upplösning eller likvidation).


Skydd och behandling av dina personuppgifter

Kryptering och säkerhet

Vi använder en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och autentiseringsverktyg, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa för att följa de lagliga skyldigheter vi har (såsom villkor uppställda enligt skatt- samt köplagar samt för garantiändamål).


Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Du har rätt att begära:

•  Tillgång till dina personuppgifter
•  En elektronisk kopia av dina personuppgifter (dataportabilitet)
•  Korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga
•  Radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lag. Dessa rättigheter är inte absoluta. Om vi ​​har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter eller åberopa någon av dina andra rättigheter, vänligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns tillgängliga under rubriken ”Kundtjänst”


Cookies och Pixel-taggar

BigStore inhämtar och registrerar information, som kan innehålla personuppgifter från din webbläsare när du använder vår webbplats. Vi använder olika metoder, tillexempel cookies och pixel-taggar för att samla in denna information, vilket kan innehålla din:

•  IP-adress
•  Unik cookieidentifierare, cookieinformation och information om huruvida enheten har programvara för åtkomst till vissa funktioner
•  Unik identifieringsenhet och enhetstyp
•  Domän, webbläsartyp och språk
•  Operativsystem och systeminställningar
•  Land och tidszon
•  Tidigare besökta webbplatser
•  Information om din interaktion med vår webbplats, såsom val, inköp och angivna inställningar
•  Åtkomsttider och refererande webbadresser

Tredje part kan också samla in information via webbplatserna via cookies, plug-ins från tredje part och widgets. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av deras egen sekretesspolicy.

Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra våra kunders användning av webbplatser och för att förstå våra kunders preferenser (såsom land och språkval). Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster till våra kunder och förbättra deras online-upplevelse. Vi använder även cookies och pixeltaggar för att erhålla aggregerad (sammanlagd) data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion, för att identifiera trender och få statistik så att vi kan förbättra vår webbplats. Det finns generellt tre kategorier av cookies som används på vår webbplats:

  • Funktionellt: Dessa cookies krävs för grundläggande webbplatsfunktionalitet och är därför alltid aktiverade. Dessa inkluderar cookies som låter dig komma ihåg när du utforskar vår webbplats inom en enda session eller, om du begär det, från session till session. De hjälper till att göra kundvagnen och utcheckningsprocessen möjlig samt hjälpa till i säkerhetsfrågor och vid efterlevande av bestämmelser.
  • Prestanda: Med dessa cookies kan vi förbättra vår webbplatsfunktionalitet genom att spåra användningen. I vissa fall förbättrar dessa cookies hur snabbt vi kan behandla din förfrågan och låta oss komma ihåg de inställningar du har valt. Att neka dessa cookies kan leda till dåligt anpassade rekommendationer och långsam prestanda.
  • Sociala medier och reklam: Sociala medier-cookies erbjuder möjlighet att ansluta dig till dina sociala nätverk och dela innehåll från vår webbplats via sociala medier. Reklam-cookies (av tredje part) samlar in information som hjälper dig att skräddarsy reklam för dina intressen, både inom och utanför vår webbplats. I vissa fall involverar dessa cookies behandlingen av dina personuppgifter. Att neka dessa cookies kan leda till en annonsering som inte är lika relevant för dig eller att du inte kan länka effektivt med Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk och/eller inte låta dig dela innehåll på sociala medier.

För en utförlig och aktuell sammanfattning av varje tredje part som får åtkomst till din webbläsare (via BigStores webbplats eller på annat sätt) rekommenderar vi att du installerar ett webbläsarplugin som är byggt för detta ändamål. Du kan också välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Du gör det genom dina webbläsarinställningar på varje webbläsare och enhet som du använder. Varje webbläsare skiljer sig åt, så titta på din webbläsares hjälpmeny för att lära dig hur du på rätt sätt ändrar dina cookies. Om du stänger av cookies får du dock inte tillgång till alla funktioner som gör vår webbplats mer effektiv och vissa av våra tjänster fungerar inte som de ska.

 

Användning av BigStores webbplats med tredjepartsprodukter och tjänster

Vår webbplats gör att du kan interagera med en mängd andra digitala produkter och tjänster. Exempelvis kan vår webbplats integreras med tredje parts enheter för aktivitetsspårning, sociala nätverk och andra digitala tjänster.

Vår webbplats kan länka till andra (tredjeparts) webbplatser och appar för din bekvämlighet eller information. Länkade webbplatser och appar har sina egna integritetsbestämmelser eller policy, vilket vi uppmanar dig att granska. I de fall länkade webbplatser eller appar ej ägs eller kontrolleras av oss ansvarar vi inte för innehållet, användningen av dessa webbplatser eller appar eller hur de hanterar integritetsskyddet.

 

Ändringar i vår integritetspolicy

Tillämplig lag och vår praxis förändras över tiden. Om vi ​​beslutar att uppdatera vår integritetspolicy lägger vi in ​​ändringarna på vår webbplats. Om vi ​​väsentligt ändrar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att ge dig ett förhandsmeddelande, eller om det är juridiskt nödvändigt, begära ditt samtycke innan sådana ändringar genomförs. Vi uppmanar dig att noggrant läsa vår integritetspolicy och hålla dig informerad om våra rutiner. Denna integritetspolicy ändrades senast 19 november 2018.

 

Frågor och feedback

Vi välkomnar frågor, kommentarer och synpunkter på vår integritetspolicy och integritetspraxis.

Om du vill lämna feedback eller om du har några frågor, synpunkter eller vill utöva dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter, kontaktar du kundtjänst på info@bigstore.se

Produkten har blivit tillagd i varukorgen